naglowek naglowek2 naglowek3

Uwaga RODO

UWAGA !!!

RODO ( Ochrona Danych Osobowych)

W związku z tym, że dniem 25 maja 2018r w chodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE/ dalej Rozporządzenie 2016/679

Od dnia 25.05.2018 każdy Pacjent zobowiązany jest do okazania przy rejestracji ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem:

 

1. Dowód osobisty

2. Paszport

3. Prawo jazdy

4. Dzieci szkolne - legitymacja szkolna

5. Legitymacja osoby niepełnosprawnej ze zdjęciem

Dzieci w wieku od 0 – 6 lat dowód osobisty rodzica i książeczka zdrowia dziecka z nr PESEL dziecka

 
      
 

 
 

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego

ul. Juranda 9

20-629 Lublin