Pacjent z UE

 

Osoby posiadające kartę EKUZ w przypadku nagłego zachorowania podczas tymczasowego pobytu w Polsce, mogą skorzystać z bezpłatnej konsultacji z lekarzem. W tym celu należy okazać w rejestracji przychodni Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ.

Udzielenie świadczenia ma na celu umożliwienie ubezpieczonemu kontynuowania pobytu przez zaplanowany okres w bezpiecznych z punktu widzenia medycznego warunkach. Rodzaj i zakres świadczeń koniecznych określa indywidualnie dla danej osoby lekarz.