KORONAWIRUS-ZASADY POSTĘPOWANIA

Osoby  wracające z miejsc występowania ognisk koronawirusa
lub z objawami chorobowymi wskazującymi na zakażenie  prosimy
o  kontakt telefoniczny z Oddziałem Przeciwepidemicznym 
w godzinach urzędowania 
30 – 15 05
tel. 81 47 87 147
      81 47 87 113
      81 47 87 114

po godzinie 15 05
dyżurny Oddziału Przeciwepidemicznego  : 607 244 860
kierownik grupy reagowania kryzysowego : 605 194 800

Osoby chore, mające gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu powinny zasięgnąć porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zalecany kontakt telefoniczny), lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału chorób zakaźnych. Należy pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, by nie narażać innych osób na zakażenie